prawo rodzinne

Nasi prawnicy specjalizujący się w sprawach rodzinnych należą do zrzeszenia ‘Resolution’, którego celem jest polubowne zakończenie spraw rodzinnych. Dlatego też skupiają się na tym, by doprowadzić do najprostszego i najszybszego rozwiązania problemów, których wynik okaże się zadowalający dla klienta. Do spraw, którymi się zajmujemy należą m.in.

 • Sprawy rozwodowe oraz orzekanie o nieważności małżeństwa
 • Rozstrzyganie sporów dotyczących podziału majątku
 • Ustalenie separacji w stosunku do osób zamężnych i niezamężnych
 • Rozwiązywanie sporów wynikających z pożycia bez zawarcia związku małżeńskiego oraz umów
 • Sporządzanie umów przed- i pomałżeńskich
 • Ustalanie opieki nad dziećmi
 • Ustalanie praw dziadków w stosunku do wnuków
 • Prowadzenie mediacji.
 • Wyroki sądowe o zakazie zbliżania się
 • Kwestie alimentacyjne

Dopasowujemy się do potrzeb klienta i wychodzimy naprzeciw jego oczekiwaniom, w związku z czym czas i miejsce spotkań dobieramy tak, by mu najbardziej odpowiadały. Udzielamy jasnych i przydatnych wskazówek. Doskonale wiemy, że tego typu sprawy są dość trudne i emocjonalne, dlatego wykazujemy się cierpliwością i ogromnym zrozumieniem.

Rozwód

Rozwód to bardzo stresujące wydarzenie, dlatego nasi prawnicy koncentrują się na tym, by doprowadzić do jego najszybszego zakończenia. Czerpiąc z posiadanej wiedzy i doświadczenia udzielają sprecyzowanych i rzetelnych porad prawnych, dzięki którym można zredukować czas trwania procesu do niezbędnego minimum. Osobą w naszej firmie, która jest odpowiedzialna za prowadzenie tego rodzaju spraw jest Polka – mecenas Marta Grzelak, więc osoby oczekujące porady prawnej w języku polskim nie muszą obawiać się wystąpienia barier językowych.

Rozwód z prawnego punktu widzenia

Wielu osobom wydaje się, że postępowanie rozwodowe jest trudne i toczy się bardzo długo. W rzeczywistości jednak proces ten trwa około 6 miesięcy, chyba że zaistnieją dodatkowe okoliczności, które spowodują wydłużenie tego okresu. Jedynym powodem, na podstawie którego orzekany zostaje rozwód, to nieodwracalny rozkład pożycia małżeńskiego. Ten z kolei można stwierdzić, gdy wystąpi jedna z pięciu przesłanek zawartych w Matrimonial Causes Act 1973. Do przesłanek tych należą:

 • dopuszczenie się zdrady przez osobę, przeciwko której wnoszony jest pozew rozwodowy i nieakceptowanie tego faktu przez osobę, która wnosi o rozwód
 • przejawianie przez partnera zachowań, których osoba wnosząca pozew rozwodowy nie musi akceptować
 • odejście jednego z małżonków, przeciwko któremu wnoszony jest pozew rozwodowy od osoby, która składa przeciwko niej pozew na okres przynajmniej dwóch lat
 • brak wspólnego pożycia małżeńskiego przez okres co najmniej dwóch lat i obopólne wyrażenie zgody na rozwiązanie małżeństwa
 • brak wspólnego pożycia małżeńskiego trwający przynajmniej pięć lat

W razie wszystkich pytań w zakresie świadczonych przez nas usług, prosimy o kontakt pod nr telefonu 01619283848 lub wypełnienie kwestionariusza dostępnego na naszej stronie internetowej.

Siedzibę naszej kancelarii prawnej znajdą Państwo w Altrincham, Manchester i Heywood. Można do nich bez problemy dotrzeć z Cheshire, Bury, Rochdale, Middleton oraz innych pobliskich rejonów.