Nasza firma zajmuje się także sprawami związanymi z bankructwem transgranicznym.

Za terminem bankructwo transgraniczne kryje się możliwość ogłoszenia upadłości w kraju należącym do Unii Europejskiej, posiadając zadłużenie w innym kraju UE. Na taki proceder pozwala rozporządzenie Rady Unii Europejskiej nr 1346/2000.

Aby przeprowadzić upadłość przed sądem brytyjskim należy spełnić  następujące warunki:

  • Centrum interesów życiowych dłużnika ( tzw. COMI) musi znajdować się w Wielkiej Brytanii
  • Wierzyciele powinni być świadomi nowego centrum interesów życiowych dłużnika
  • Dłużnik nie jest w stanie spłacić swoich długów

Oczywiście wszystkie te punkty wymagają ustalenia i udowodnienia przed sądem, jednak prawdopodobieństwo wygrania takiej sprawy w Anglii jest o wiele wyższe niż w Polsce, w której średni odsetek skutecznych upadłości wynosi 2%.

Jeśli więc mieszkasz w Wielkiej Brytanii możesz ogłosić upadłość konsumencką według przepisów brytyjskich. Nasi prawnicy chętnie Ci w tym pomogą. Co więcej, orzeczenie brytyjskiego sądu jest w pełni prawomocne w Polsce. W praktyce oznacza to, że polscy wierzyciele muszą taki wyrok zaakceptować, natomiast komornicy zaprzestać egzekucji.