rzetelny polski prawnik w UK

Czym się zajmuje polski prawnik w UK?

Zawody prawnika i adwokata często są mylone. Sporo osób nie wie, co dokładnie mieści się w zakresie obowiązków każdej z tych osób. Czasami używają tych określeń zamiennie, co jest ogromnym błędem i naturalnie wynika z niewiedzy. Z racji tego postanowiliśmy wyjaśnić kim jest polski prawnik w UK i czym się dokładnie zajmuje. Temat jest bardzo ciekawy, więc zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Polski prawnik w UK – jak nim zostać?

Aby pracować w zawodzie prawnika niezbędne jest ukończenie studiów. Najlepiej wybrać trzyletnie studia prawnicze LLB, niemniej jednak jeśli ukończyłeś inne to nic nie stoi na przeszkodzie, by działać w tej branży. Wystarczy tylko odbyć roczny kurs przekwalifikowujący i zaliczyć egzamin (Graduate Diploma in Law) a następnie wybrać ścieżkę kariery solicitora, czyli radcy prawnego. Kolejny etap kształcenia to ukończenie kursu praktycznego (Legal Practice Cours) i podpisanie umowy o pracę z doświadczonym solicitorem, pod którego okiem należy odbyć konieczne szkolenie. Nauka powinna trwać przynajmniej dwa lata, jednak polski prawnik w UK, u którego odbywa się szkolenie może wydłużyć czas praktyki, jeśli uzna, że wiedza i umiejętności kandydata do uprawiania zawodu solicitora nie są jeszcze wystarczające do tego, by samodzielnie prowadził sprawy. Po ukończeniu kursu zostaje się przyjętym do Legal Society, co jest równoznaczne z tym, że można zacząć uprawiać zawód radcy prawnego.

Czym zajmuje się polski prawnik w UK?

Ogólnie można powiedzieć, że polski prawnik w UK zajmuje się doradztwem w różnym zakresie, reprezentowaniem stanowiska klienta w arbitrażu i prowadzeniem w jego imieniu negocjacji. Kontaktuje się także z barristerem, tym samym pośrednicząc między nim a klientem w sprawach karnych. Ponadto może zatrudnić się w instytucjach finansowych lub administracyjnych i tam piąć się po kolejnych szczeblach kariery. Natomiast szczegółowy zakres ich obowiązków przedstawiamy poniżej.

W większości przypadków prawnicy decydują się na prowadzenie własnej działalności i otwierają kancelarię prawną, w której specjalizują się głównie w doradztwie m.in. z zakresu prawa karnego, rodzinnego i gospodarczego. Zajmują się także przygotowywaniem dokumentów rozwodowych, odzyskiwaniem odszkodowań powypadkowych, na które składa się zapoznanie z materiałem dowodowym, przeanalizowanie go, oszacowanie szans na wygranie sprawy, kontakt z ubezpieczalnią oraz negocjacja wysokości odszkodowania, sporządzaniem testamentów oraz dopełnianiem kwestii formalnych związanych z przekazaniem spadku. Co więcej, zakres ich działań obejmuje również doradztwo i fachową pomoc w obszarze kupna, najmu i sprzedaży nieruchomości oraz związanego z tym przeniesienia tytułu własności budynku. Spora część solicitorsów trudni się też prowadzeniem spraw związanych z odzyskiwaniem roszczeń finansowych PPI oraz bankructwem i ogłoszeniem upadłości firmy. Każdą z objętych spraw bardzo wnikliwie analizują i doradzają najlepsze możliwe rozwiązania z najtrudniejszych sytuacji. Polski prawnik w UK może obsługiwać zarówno podmioty indywidualne, jak i klientów biznesowych (więcej w tym temacie na naszej stronie polskiprawnikuk.co.uk). Współpracując z firmami skupia się przede wszystkim na udzielaniu porad związanych z rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej, opracowuje wszelkie potrzebne dokumenty, reprezentuje przedsiębiorstwo przed organami rejestracyjnymi, analizuje sytuację firmy, udziela wskazówek w zakresie transakcji, sporządza opinie itp. Prawnik wybierający tę ścieżkę kariery sam decyduje o możliwościach rozwoju, własnej specjalizacji oraz zakresie świadczonych usług.

Natomiast prawnicy, którzy zatrudniani są w dużych korporacjach oraz instytucjach administracyjnych i finansowych koncentrują się tylno i wyłącznie a obsłudze prawnej właśnie tegoż przedsiębiorstwa. Ich praca polega m.in. przygotowywaniu, uzgadnianiu i negocjowaniu umów zawieranych przez firmę z osobami trzecimi np. inną spółką, udzielaniu konsultacji z zakresu zagadnień prawnych i dotyczących zobowiązań cywilnych, negocjowaniu wysokości kontraktów oraz śledzeniu i analizowaniu zmian pojawiających się w ustawodawstwie, pod kątem ich znaczenia dla przedsiębiorstwa. W zakresie ich obowiązków mieszczą się również: sporządzanie opinii na temat funkcjonowania firmy, opracowywanie regulaminów, rozporządzeń oraz innych ważnych dla firmy aktów prawnych, obsługa biurowo-administracyjna zarządu, polegająca m.in. na sporządzaniu uchwał czy protokołów z obrad, sprawowanie nadzoru nad archiwizacją dokumentów przedsiębiorstwa i udzielanie porad prawnych z zakresu przepisów kodeksu pracy. Co więcej, polski prawnik w UK świadczący obsługę prawną firmie musi analizować spory powstające między pracownikami, opiniować umowy o pracę oraz ich wypowiedzenia oraz czuwać nad współpracą z firmami świadczącymi obsługę prawną dla przedsiębiorstwa, w którym został on zatrudniony. W jego gestii leży kontaktowanie się z nimi, utrzymywanie dobrych relacji i koordynowanie działań z myślą o tym, by przyniosły firmie, w której pracuje jak najwięcej korzyści. Występuje w roli pośrednika, który kontaktuje się z podmiotami trzecimi, udziela porad i proponuje najlepsze rozwiązania prawne usprawniające funkcjonowanie firmy i współpracę między jej komórkami.