Dobry prawnik Manchester pomocny w postępowaniu spadkowym

Dobry prawnik Manchester a postępowanie spadkowe

Śmierć człowieka to zawsze ogromny cios dla najbliższych zmarłego. Niekiedy żal i poczucie niesprawiedliwości towarzyszą bliskim jeszcze przez długi czas, a już przychodzi im się zmierzyć z rzeczywistością i uregulować sprawy spadkowe. Pomocny w tych kwestiach jest zawsze dobry prawnik Manchester, którego należy wybrać w przypadku chęci ustanowienia reprezentanta działającego na terenie Anglii lub Walii.  W tym celu można skontaktować się z dowolnie wybraną kancelarią adwokacką, specjalizującą się w prawie spadkowym. Wykaz prawników, w tym także posługujących się językiem polskim, może udostępnić Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie.

Zarządzanie spadkiem o wartości większej niż 5.000,- GBP – tryb postępowania

Pierwszym krokiem w postępowaniu spadkowym jest sporządzenie listy wszystkich składników masy spadkowej należących do zmarłego. Będą to m.in. nieruchomości, konta bankowe, polisy ubezpieczeniowe czy udziały. Na liście należy podać lokalizację wymienionych składników. W celu poznania wartości, jaką prezentowały w dniu śmierci spadkodawcy, być może trzeba będzie skontaktować się z bankami, firmami ubezpieczeniowymi, itd. Ważną kwestią jest także określenie czy i jakie długi pozostawiła po sobie osoba zmarła. W skład obciążeń spadkowych wchodzą zarówno drobne opłaty bieżące, jak i długi hipoteczne.

Kolejnym krokiem jest uzyskanie z sądu pozwolenia na zarządzanie masą spadkową. Kiedy osoba umiera w Anglii i pozostawia spadek przekraczający 5.000,- GBP, uzyskanie prawa reprezentowania spadku (Grant of Representation) jest konieczne. W przypadku dziedziczenia ustawowego nazywa się to Grant of Letters of Administration, zaś w przypadku istnienia testamentu Grant of Probate. Dokument poświadczający ważność testamentu przyznaje jego wykonawcom prawo do postępowania zgodnie z dyspozycjami zawartymi w testamencie. Wniosek o przyznanie prawa zarządzania spadkiem składa się w sądzie osobiście bądź za pośrednictwem adwokata, pomóc może dobry prawnik Manchester. Przed podjęciem obowiązków osoby reprezentującej spadek, wnioskodawca musi wstawić się w sądzie na przesłuchanie i pod przysięgą złożyć oświadczenie.

Uzyskanie zgody na zarządzanie masą spadkową musi iść w zgodzie z ustaleniem miejsca, które zmarły uważał za miejsce stałego zamieszkania. Określenie domicylu spadkodawcy ma znaczenie dla ustalenia porządku prawnego – według niego prowadzone będzie postępowania spadkowe i rozdzielony spadek. Ewentualnego opłacenia podatku od spadku należy dokonać jeszcze przed otrzymaniem prawa do zarządzania spadkiem.

Co dalej? Jak może pomóc dobry prawnik Manchester?

Otrzymanie Grant of Representation pozwala na rozpoczęcie zbierania składników masy spadkowej. Pozwolenie na zarządzanie masą spadkową będzie trzeba okazywać w bankach, biurach ubezpieczeń, urzędach rejestrowych, itd. Na podstawie Grantu wspomniane instytucje i urzędy będą wypłacać pieniądze należne do spadku.

Jeżeli spadkodawca miał długi, z zebranych pieniędzy najpierw trzeba spłacić wszelkie należności. Uznawaną praktyka jest poszukiwanie wierzycieli poprzez zamieszczenie w „Gazecie Londyńskiej” i lokalnej prasie odpowiednich ogłoszeń. Do wypłaty pieniędzy należnym spadkobiercom można przystąpić dopiero po opłaceniu wszelkich zaległych rachunków i podatków.

Spadek należy rozdzielić zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego, bądź zgodnie z zapisami zawartymi w testamencie (jeżeli testament został napisany). Warto powierzyć tę kwestię specjalistom z dziedziny prawa spadkowego, dobry prawnik Manchester zawsze rozwieje wszelkie