Wynajem nieruchomości komercyjnych w Anglii – Część nr 1

Pierwszym krokiem przed podpisaniem umowy najmu jest spotkanie przyszłego najemcy, właściciela nieruchomości, a często także przedstawiciela reprezentującego interesy leasingodawcy, podczas którego omawiane są wszystkie sprawy związane z umową najmu. Często przyszły najemca nie przywiązuje należytej wagi do tego spotkania, traktując je jako wstępne negocjacje, które doprowadzą do dalszej szczegółowej dyskusji na temat warunków umowy. Niestety tak nie jest. Zgodnie z ustaleniami z tego spotkania, właściciel obiektu lub agent sporządzi tzw. „Podstawowe warunki umowy najmu” (z ang. heads of terms) w celu podpisania domniemanej umowy dzierżawy, i to na podstawie tych warunków Państwa prawnik oraz prawnik wynajmującego przygotują projekty umów i dokumentów uzupełniających.  Dlatego, bardzo ważnym jest omówienie i udokumentowanie wszystkich niuansów transakcji podczas tego spotkania.

W kolejnych częściach omówimy niektóre z możliwych ustaleń oraz ich konsekwencji.