Wypadki w pracy – podstawowe informacje

Wypadki w pracy – co musisz o nich wiedzieć?

Do wypadków w miejscach pracy dochodzi bardzo często. Większość z nich powstaje na skutek niedopełnienia obowiązków służbowych przez pracowników/kierowników, korzystania z niesprawnych urządzeń, niezastosowania się do obowiązujących przepisów, noszenia niewłaściwej odzieży itp. Przyczyn, które je determinują jest naprawdę mnóstwo, a każda osoba, która w ich wyniku poniesie jakiekolwiek szkody może ubiegać się o odszkodowanie powypadkowe. W tym artykule piszemy o wszystkim, co związane z wypadkami w pracy i ubieganiem się o należne zadośćuczynienie. Wszystkich zainteresowanych tym tematem, zachęcamy do zapoznania się z dalszą częścią tekstu.

Co zrobić, gdy dojdzie do wypadku?

Jeśli ucierpiałeś w wypadku i zamierzasz z tego tytułu ubiegać się o należne Ci odszkodowanie, to musisz pamiętać, by na miejscu zdarzenia dokonać wszystkich koniecznych formalności. Pierwszym, co powinieneś zrobić, to zgłosić incydent kierownikowi lub właścicielowi zakładu. Następnie musisz odnotować wypadek w Accident Book. Do jej posiadania zobowiązane jest każde przedsiębiorstwo, jeżeli jednak jej nie ma, to spisz na kartce wszystkie informacje na temat zdarzenia. Dokument przygotuj w dwóch egzemplarzach: jeden dla siebie, drugi dla pracodawcy. Naturalnie na każdym z nich powinny się znaleźć Wasze podpisy. Warto także dodać, że przed złożeniem podpisu pod wpisem w Accident Book, powinieneś dokładnie zapoznać się z jego treścią, by wiedzieć co poświadczasz. W przypadku problemów ze zrozumieniem, możesz poprosić kogoś z kolegów o pomoc. W dalszej kolejności musisz udać się do lekarza, by ocenił Twój stan zdrowia i stwierdził, czy nie odniosłeś żadnych poważnych obrażeń. Gdy sytuacja będzie tego wymagać, zaordynuje Ci stosowne leki lub natychmiast wdroży terapię. Przygotowana przez niego historia medyczna będzie stanowić materiał dowodowy w sprawie o odszkodowanie. Oczywiście, w przypadku gdy Twój stan zdrowia nie pozwala Ci udać się na wizytę do lekarza, na miejsce zdarzenia należy wezwać pogotowie ratunkowe, które opatrzy rany i zabierze Cię do szpitala, by przeprowadzić gruntowne badania.

Co przysługuje poszkodowanemu w wypadku w miejscu pracy?

Osobie, która uległa wypadkowi na terenie miejsca pracy przysługuje szereg przywilejów. Jako poszkodowany możesz wziąć dzień wolny z tytułu odniesionych obrażeń, za który pracodawca musi Ci wypłacić Statutory Sick Pay. Ponadto masz prawo ubiegać się o różnego rodzaju benefity np. Industrial Injuries Disablement Benefit. To świadczenie przyznawane za okres, w którym pracownik nie był zdatny do podjęcia pracy zarobkowej z powodu złego stanu zdrowia. Naturalnie możesz wnioskować również o odszkodowanie zdrowotne za poniesione szkody. Dokumenty w tej sprawie powinieneś złożyć w ubezpieczalni sprawcy w ciągu trzech lat od daty zdarzenia. Wszystkich formalności możesz dopełnić osobiście lub skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika np. zatrudnionego w naszej kancelarii prawnej.

Co składa się na odszkodowanie powypadkowe z tytułu wypadku w miejscu pracy?

Na pełne odszkodowanie powypadkowe składa się kilka pomniejszych świadczeń. Poszkodowany może starać się o otrzymanie odszkodowania zdrowotnego za urazy i obrażenia, które pojawiły się u niego w następstwie wypadku. Oprócz tego należy się mu odszkodowanie za niezdolność do pracy wynikającą z niepełnosprawności, stanowiącej wynik odniesionych urazów oraz odszkodowanie za utratę dochodów spowodowaną niemożnością wykonywania dotychczasowych obowiązków służbowych. Poza tym może starać się o odszkodowanie za zniszczenie mienia np. ubrań, biżuterii, zegarka a także zwrot kosztów za zakup leków, rehabilitację, poddanie się leczeniu lub specjalistycznym zabiegom itp.

Przyczyny wypadków, które uprawniają poszkodowanego do wnioskowania o odszkodowanie

  • Poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie jedynie w sytuacji, gdy do incydentu nie doszło z jego winy, a więc jeśli wypadek spowodował:
  • Wadliwy, niezabezpieczony lub uszkodzony sprzęt znajdujący się na terenie zakładu,
  • Sam poszkodowany, któremu wydano polecenie wykonania prac, do których nie został odpowiednio przeszkolony bądź do realizacji których nie posiadał uprawnień czy kwalifikacji,
  • Inny pracownik, który przez swoją nieuwagę wywołał lawinę kolejnych zdarzeń,

  • Przełożony, który pomimo wiedzy na temat złych warunków pracy bądź niesprawnego działania sprzętu, wydał polecenie do wykonania zadania lub skorzystania z urządzenia,
  • Kierownik, który zbagatelizował zgłoszenie pracownika dotyczące niemożności wykonania zadania z powodu złego samopoczucia lub udokumentowanych przeciwwskazań lekarskich i wydał mu polecenie jego zrealizowania.

Jak przebiega proces odszkodowawczy?

Każde postępowanie odszkodowawcze prowadzone przez kancelarię prawną przebiega według określonego schematu, na który składa się kilka etapów. Pierwszy z nich to zebranie jak najobszerniejszego materiału dowodowego w sprawie i zapoznanie się z ogólnymi informacjami dotyczącymi zdarzenia. Kolejny krok to dokładne oszacowanie szans na wygranie sprawy i opracowanie strategii działania. Dalszy etap to omówienie ustaleń z klientem i przydzielenie jej osoby, która będzie reprezentowała jego interesy w sprawie, również przed ubezpieczalnią. Następnie przychodzi czas na przygotowanie pełnej dokumentacji, wystosowanie roszczeń względem ubezpieczalni sprawcy i negocjowanie warunków dojścia do porozumienia. W przypadku braku współpracy ze strony ubezpieczalni, sprawa kierowana jest do sądu, który rozstrzyga spór i określa wysokość odszkodowania. Ostatni etap to wypłata pieniędzy na konto klienta i opłacenie prawnika. Warto podkreślić, że wynagrodzenie osoby reprezentującej stanowisko poszkodowanego, pokrywane jest przez firmę ubezpieczeniową sprawcy wypadku.